Odvoz suti a odpadu Praha

Zemní a výkopové práce

Firma Táborský je schopna pokrýt jejich komplexní spektrum. Od prvotních úprav terénu, přes výkopové práce při budování základů nebo inženýrských sítí, až po vlastní stavbu a práce dokončovací. Neomezujeme se pouze na výstavbu nemovitostí, dokážeme také zajistit výstavbu komunikací, případně i jiných zpevněných ploch, jako jsou parkoviště. Rovněž jsme schopni realizovat rekonstrukce nebo rekultivace území a stavby charakteru vodohospodářského. Naše firma zajišťuje zemní práce především v rámci regionu Prahy a jejího nejbližšího okolí. Našim krédem je pečlivost, zodpovědnost a vysoký standard kvality odváděných služeb.

Vozový park firmy Táborský zahrnuje konkrétně tyto následující stroje: