Ceník odvozu odpadů

Volejte dispečink: 603 426 605 nebo 731 510 302

Kontejner 3m3   (5t)

Suť ,zemina,betony

2600 Kč

Kontejner 3m3

Odpad komunální nebo stavební

3300 Kč

Kontejner 3m3

biologický odpad (větve,listí,tráva)

2300 Kč

Kontejner 3m3

dřevo (bez suti a odpadu)

2500 Kč

Kontejner 6m3   (8t)

Suť ,zemina ,betony

4200 Kč

Kontejner 6m3

Odpad komunální nebo stavební 

4500 Kč

Kontejner 6m3

biologický odpad (větve,listí,tráva)

3000 Kč

Kontejner 6m3

dřevo (bez suti a odpadu)

3500 Kč

Kontejner 12m3

Odpad komunální nebo stavební

6000 Kč

Kontejner 12m3

biologický odpad (větve,listí,tráva)

4500 Kč

Kontejner 12m3

dřevo (bez suti a odpadu)

4000 Kč

Autodoprava (auto  8t  cena 1km)

Doprava  veškerých materiálů  písky,štěrky,zemina,beton

35 Kč